PC – Laptop

Kiểm tra USB Boot với UltimateBootUSB

Thông thường sau khi đã build 1 USB để cài Windows, Centos… bạn cần kiểm tra lại để chắc chắn rằng USB Boot có thể hoạt động bình thường mà không gặp lỗi nào. Có lẽ bạn sẽ nghĩ đến việc tắt máy tính của bạn sau đó ...