PC – Laptop

Kiểm tra USB Boot với UltimateBootUSB

Thông thường sau khi đã build 1 USB để cài Windows, Centos… bạn cần kiểm tra lại để chắc chắn rằng USB Boot có thể hoạt động bình thường mà không gặp lỗi nào. Có lẽ bạn sẽ nghĩ đến việc tắt máy tính của bạn sau đó ...

Miễn phí phần mềm OkayFreedom VPN 1 năm

OkayFreedom VPN là công cụ có tính năng chính là giúp người dùng ngăn cản sự theo dõi của các chương trình, trang web khi người dùng online. Nó cũng có khả năng tăng tốc khi duyệt web, Đặc biệt người dùng có thể thực hiệ...