PC – Laptop

Share Charles Proxy v4 license key

Charles là gì? Charles là một web proxy (HTTP Proxy / HTTP Monitor) cho phép lập trình viên/tester có thể theo dõi toàn bộ thông tin HTTP và SSL/HTTPS giữa thiết bị như browser/mobile tới Internet, bao gồm request, respo...

Hướng dẫn cài đặt pip trên macOS

Mặc định trên macOS đã được cài Python 2.x, nếu bạn muốn cài thêm Python 3.x có thể xem bài viết Hướng dẫn cài đặt Python 3 trên macOS. Sau khi cài đặt Python 3, bạn có thể sử dụng lệnh pip3 để gọi Python 3. Vậy còn Pyth...

Hướng dẫn cài đặt Python 3 trên macOS

Như các bạn đã biết hoặc chưa biết thì mặc định macOS đã có sẵn Python 2. Vậy làm thế nào để cài đặt Python 3 trên macOS? Python 2 và Python 3. Như ở trên mình đã nói rằng macOS đã có sẵn Python 2, chính vì thế chúng ta ...

Hướng dẫn cài đặt Homebrew trên macOS

Chắc hẳn bạn đã từng nghe, đọc thấy ở đâu đó từ Homebrew đúng không nào? Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Homebrew trên macOS. Homebrew là gì? Homebrew là một hệ thống quản lý gói phần mềm miễn phí và nó là...