Bài viết mới

Share Charles Proxy v4 license key

Charles là gì? Charles là một web proxy (HTTP Proxy / HTTP Monitor) cho phép lập trình viên/tester có thể theo dõi toàn bộ thông tin HTTP và SSL/HTTPS giữa thiết bị như browser/mobile tới Internet, bao gồm request, respo...

Tản mạn về rút gọn link kiếm tiền

Như các bạn đã biết thì để làm ra nội dung mà không có gì thu về thì một thời gian đảm bảo rằng bạn sẽ chán. Chính vì vậy mà rất nhiều người sử dụng rút gọn link để kiếm tiền từ những lượt click/tải thành công. Cá nhân m...