Tìm kiếm: centos

Hướng dẫn cài đặt Cockpit trên CentOS 7

Cockpit là một chương trình mã nguồn mở và miễn phí để quản lý máy chủ Linux. Nó rất nhẹ và có giao diện web đẹp, dễ sử dụng. Nó cho phép các quản trị viên hệ thống dễ dàng thực hiện các tác vụ như theo dõi hệ thống CPU,...

Hướng dẫn cài đặt Composer trên CentOS 7

Giới thiệu Composer là một công cụ quản lý sự phụ thuộc trong PHP. Nó cho phép bạn khai báo các thư viện mà dự án của bạn phụ thuộc vào và nó sẽ quản lý (cài đặt / cập nhật) chúng cho bạn. Yêu cầu CentOS 7 cURL PHP (bao ...

Kiểm tra USB Boot với UltimateBootUSB

Thông thường sau khi đã build 1 USB để cài Windows, Centos… bạn cần kiểm tra lại để chắc chắn rằng USB Boot có thể hoạt động bình thường mà không gặp lỗi nào. Có lẽ bạn sẽ nghĩ đến việc tắt máy tính của bạn sau đó ...