macOS

Hướng dẫn cài đặt pip trên macOS

Mặc định trên macOS đã được cài Python 2.x, nếu bạn muốn cài thêm Python 3.x có thể xem bài viết Hướng dẫn cài đặt Python 3 trên macOS. Sau khi cài đặt Python 3, bạn có thể sử dụng lệnh pip3 để gọi Python 3. Vậy còn Pyth...

Hướng dẫn cài đặt Python 3 trên macOS

Như các bạn đã biết hoặc chưa biết thì mặc định macOS đã có sẵn Python 2. Vậy làm thế nào để cài đặt Python 3 trên macOS? Python 2 và Python 3. Như ở trên mình đã nói rằng macOS đã có sẵn Python 2, chính vì thế chúng ta ...