- Advertisement -

Browsing Category

Tản Mạn

Social Security Number (SSN) là gì?

Ở Mỹ, mọi người dân đều có một mã số, gọi là Social Security Number (SSN). Mã số này được cấp cho cả người nước ngoài làm việc hợp pháp ở Mỹ,  kể cả sinh viên (visa F1, H1B ...). SSN là mã số quan trọng nhất của công dân Mỹ, nó được dùng…
Read More...