hack

Linode bị hack, có nguy cơ lộ password

Vào ngày 05/01, trên trang status của Linode có đăng bài viết “Security Notification and Linode Manager Password Reset”. Đây là lần thứ 2 trong vài năm trở lại đây mà “công ty cung cấp dịch vụ điện toán đám mây” thiết lập lại mật khẩu người dùng … Read More