hacker

Safari, Google Chrome và Flash Player “quỳ gối” trước hacker ngay trong ngày đầu tiên của Pwn2Own 2016
Tản Mạn 28 0
28 0

Safari, Google Chrome và Flash Player “quỳ gối” trước hacker ngay trong ngày đầu tiên của Pwn2Own 2016

Pwn2Own là cuộc thi hacking thường niên diễn ra tại Vancouver (Canada), cùng thời điểm với hội nghị bảo mật CanSecWest. Được tổ chức bởi HP Zero Day Initiative và…

Tagged: , , , , , , , , , , ,