iOS

iOS 9.2.1 đã bị jailbreak?

Nếu những thông tin được tài khoản Twitter quertyqoruiop đưa ra là chính xác thì phiên bản mới nhất của hệ điều hành iOS đã bị jailbreak.   Luca Todesco (với tài khoản Twitter quertyqoruiop) đã bẻ khóa thành công ph...