Nam Lê Blog’s hoạt động dựa trên phương châm chia sẻ và trao đổi:
– Chia sẻ những gì Nam Lê biết.
– Trao đổi, trau dồi kiến thức với bạn bè, với những bạn có cùng sở thích.
Bạn muốn viết bài trên Nam Lê Blog’s vui lòng liên hệ [email protected]