Hướng dẫn cài đặt Composer trên CentOS 7

Category: Webmaster 210 0

Giới thiệu
là một công cụ quản lý sự phụ thuộc trong PHP. Nó cho phép bạn khai báo các thư viện mà dự án của bạn phụ thuộc vào và nó sẽ quản lý (cài đặt / cập nhật) chúng cho bạn.

Yêu cầu

    • CentOS 7
    • cURL
    • PHP (bao gồm cả php-cli)

Cài đặt
Quá trình cài đặt tương đối đơn giản. Các bước thực hiện như sau:

Trước tiên, các bạn di chuyển đến thư mục tmp

cd /tmp

Sau đó download file composer.phar

sudo curl -sS https://getcomposer.org/installer | php

Cuối cùng di chuyển nó vào thư mục /usr/local/bin/

mv composer.phar /usr/local/bin/composer

Để kiểm tra phiên bản của composer các bạn dùng lệnh:

composer --version

Phần kết luận
Composer là một công cụ cần thiết cho bất kỳ một nhà phát triển PHP nào.

Chúc các bạn thành công!

Rate this post

Related Articles

avatar
  Subscribe  
Notify of