Hướng dẫn cài đặt iTunes 12.6.5.3 trên macOS Catalina

đã loại bỏ , chính vì thế nếu bạn đã quen với việc sử dụng thì bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt iTunes 12.6.5.3 trên (với việc sử dụng iTunes 12.6.5.3 thì bạn còn có thể sử dụng được nữa nhé)

Bước 1: Tắt SIP (Xem bước 1 tại bài viết Hướng dẫn cài đặt iTunes 12.6.5 trên macOS Mojave 10.14 – Đem App Store quay trở lại )

Bước 2: Tải iTunes 12.6.5 tại đây.

Bước 3: Mở Script Editor và dán đoạn script sau

 

display dialog "Please select iTunes 12.6 dmg file" buttons {"Ok"}
set theDMG to choose file with prompt "Please select iTunes 12.6 dmg file:" of type {"dmg"}
do shell script "hdiutil mount " & quoted form of POSIX path of theDMG
do shell script "pkgutil --expand /Volumes/iTunes/Install\\ iTunes.pkg ~/tmp"
do shell script "sed -i '' 's/18A1/14F2511/g' ~/tmp/Distribution"
do shell script "sed -i '' 's/gt/lt/g' ~/tmp/Distribution"
do shell script "pkgutil --flatten ~/tmp ~/Desktop/iTunes.pkg"
do shell script "hdiutil unmount /Volumes/iTunes/"
do shell script "rm -rf ~/tmp"

set question to display dialog "Install iTtunes?" buttons {"Yes", "No"} default button 1
set answer to button returned of question
if answer is equal to "Yes" then
    do shell script "open ~/Desktop/iTunes.pkg"
    return
end if
if answer is equal to "No" then
    display dialog "Modified iTunes.pkg saved on desktop" buttons {"Ok"}
    return
end if

Khi thông báo “This package is incompatible with this version of macOS.” hiển thị, chọn “Install anyway
.

Bước 4: Sử dụng đoạn script sau để chỉnh sửa iTunes 12.6.5.3 chạy trên macOS 10.15

do shell script "sed -i '' 's/12.6.5/13.6.5/g' /Applications/iTunes.app/Contents/Info.plist" with administrator privileges

Hoặc chạy bằng Terminal

sudo sed -i '' 's/12.6.5/13.6.5/g' /Applications/iTunes.app/Contents/Info.plist

Ghi chú:
– Nếu iTunes bị treo ở lần bắt đầu đầu tiên, hãy thoát hoàn toàn iTunes, tắt Internet và khởi động lại.
– Bật lại SIP (xem ở bước 1 trong cuối bài viết)

Ngoài ra, bạn có thể bấm vào link tại nguồn bài viết này để xem thêm cách cài đặt các phiên bản iTunes khác cho macOS Catalina.

Chúc các bạn thành công.

Nguồn: macrumors.com

5 1 vote
Article Rating

NamLee Blog - Chia sẻ là đam mê
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x