Hướng dẫn cấu hình NGINX trên VPS sử dụng Directadmin để cài đặt WordPress

Category: Webmaster 174 0

Như các bạn đã biết thì không hỗ trợ .htaccess, vậy làm cách nào để chạy được mã nguồn khi sử dụng ?
Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình toàn bộ user trên VPS sử dụng và NGINX
Bước 1: Sao chép các mẫu vào khu vực tùy chỉnh

cd /usr/local/directadmin/data/templates/custom
cp ../nginx_*.conf .

Bước 2: Chỉnh sửa Nginx template

vi nginx_server.conf

Bước 3: Thêm vào ngay dưới |CUSTOM4| đoạn mã sau

try_files $uri $uri/ /index.php?$uri&$args;

Sau khi thêm xong sẽ có dạng như sau
edit-nginx-directadmin-wordpress.jpg

Bước 4: Xây dựng và viết lại cấu hình NGINX của bạn bằng cách chạy lệnh sau

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build rewrite_confs

Như vậy là đã xong, chúc các bạn thành công

Related Articles

avatar
  Subscribe  
Notify of