- Advertisement -

Hướng dẫn cấu hình NGINX trên VPS sử dụng Directadmin để cài đặt WordPress

0 27

Như các bạn đã biết thì không hỗ trợ .htaccess, vậy làm cách nào để chạy được mã nguồn khi sử dụng và NGINX?
Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình toàn bộ user trên VPS sử dụng Directadmin và NGINX
Bước 1: Sao chép các mẫu vào khu vực tùy chỉnh

cd /usr/local/directadmin/data/templates/custom
cp ../nginx_*.conf .

Bước 2: Chỉnh sửa Nginx template

vi nginx_server.conf

Bước 3: Thêm vào ngay dưới |CUSTOM4| đoạn mã sau

try_files $uri $uri/ /index.php?$uri&$args;

Sau khi thêm xong sẽ có dạng như sau
edit-nginx-directadmin-wordpress.jpg

Bước 4: Xây dựng và viết lại cấu hình NGINX của bạn bằng cách chạy lệnh sau

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build rewrite_confs

Như vậy là đã xong, chúc các bạn thành công

- Advertisement -

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

avatar
  Subscribe  
Notify of