Nội quy iOS CodeVN

iOS CodeVn là Cộng đồng chia sẻ app iOS phiên bản cũ. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sau và trả lời đầy đủ các câu hỏi để được xét duyệt tham gia vào group.

1. Tài khoản kích hoạt app nằm ở BÀI GHIM trong group iOS CodeVN.
2. Xin tài khoản trong group -> chưa đọc nội quy -> kick ra khỏi nhóm.
3. Nghiêm cấm tuyệt tối việc share các bài live stream bán hàng, hát hò vào group -> block vĩnh viễn.
4. Nghiêm cấm buôn bán khi chưa được sự đồng ý của ADMIN -> vi phạm kick ra khỏi nhóm.
5. Nghiêm cấm share tài khoản của group ra ngoài -> phát hiện block vĩnh viễn.
6. Không chấp nhận yêu cầu tham gia group của các thành viên không có avatar (avatar mặc định lúc tạo tài khoản facebook).

Nội quy sẽ được cập nhật liên tục để đảm bảo sân chơi lành mạnh, chính vì vậy vui lòng tuân thủ nội quy của group.