Ubuntu

Ubuntu chính thức có mặt trên Windows Store

Tại Hội nghị các nhà phát triển Build 2017, Microsoft cho biết Ubuntu sẽ có mặt trên chợ ứng dụng Windows Store. Và hiện tại, bản Linux này đã sẵn sàng để được tải về từ chợ ứng dụng của Microsoft, tuy nhiên yêu cầu để c...