Addon domain, Parked domain và Subdomain trong hosting cPanel

Hôm nay mình sẽ định nghĩa hơn về , trong hosting cPanel và cách trỏ tên miền về hosting để có thể sử dụng các thuật ngữ trên.

addondomain-subdomain-parkeddomain

(Miền khác):  là một công cụ trên cPanel giúp cho bạn có thể chạy nhiều hơn 1 website trên cùng 1 host, khác source web.

Ví dụ: Bạn mua một hosting với tên miền chính là temien1.com thì thư mục upload source code của bạn sẽ là /public_html/. Khi bạn sử dụng chức năng Addon Domains của cPanel để thêm một tên miền phụ (ví dụ như tenmien2.com) thì thư mục upload source code (mặc định) sẽ là /public_html/tenmien2.com/ hoặc tenmien2.com (thư mục này nằm ngoài public_html)

+ tenmien1.com  -> /public_html/

+ tenmien2.com -> /public_html/tenmien2.com/ hoặc tenmien2.com (thư mục này nằm ngoài public_html)

Qua ví dụ bạn có thể thấy 2 tên miền khác nhau và 2 đường dẫn chứa source code cũng là khác nhau. Nếu bạn tiếp tục tạo thêm vài Addon Domains (tenmien3.com, tenmien4.com, tenmien5.com…) khác nữa thì đường dẫn thư mục tiếp tục là /public_html/tenmien3.com/, /public_html/tenmien4.com/, /public_html/tenmien5.com/…

Để trỏ tên miền về hosting và sử dụng chức năng Addon domain (Miền khác) thì bạn có thể trỏ theo IP hoặc nameserver của hosting.

(Aliases hoặc Bí danh): là dạng domain chạy song song, hiểu một cách đơn giản thì Parked Domains là một công cụ trên cPanel giúp cho bạn có thể chạy nhiều hơn 1 domain trên cùng 1 host, cùng 1 source web (cùng nội dung trên web)

Ví dụ: Bạn có một hosting với tên miền chính của nó là temien1.com, khi bạn sử dụng chức năng Parked Domains của cPanel để thêm một tên miền chạy song song (ví dụ như tenmien2.com) thì cả 2 tên miền này đều cùng sử dụng chung dữ liệu trên hosting này.

Khi đó, bạn vào tenmien1.com hay tenmien2.com thì nó cũng đều trả về cho bạn 1 trang web duy nhất. Nếu trong tenmien1.com có link bài viết là http://tenmien1.com/quang-cao-tai-BIN.html thì khi bạn vào link http://tenmien2.com/quang-cao-tai-BIN.html cũng sẽ trả về cùng một bài viết. Vì thật ra 2 tên miền này hoạt động chỉ trên cùng 1 source web (không phải là trên host đó tự động copy ra 1 source web y hệt như vậy nhé).

Để trỏ tên miền về hosting và sử dụng chức năng Addon domain (Miền khác) thì bạn có thể trỏ theo IP hoặc nameserver của hosting.

(Miền con): là tên miền con tồn tại trong domain chính và sử dụng thư mục lưu trữ khác thư mục với domain chính.

Ví dụ: Bạn có subdomain demo.namlee.net thì trong đó:
Domain chính là namlee.net
Subdomain là demo.namlee.net

Khi truy cập trình duyệt với subdomain thì chúng ta sẽ nhận được nội dung của trang subdomain.

Để trỏ tên miền về hosting và sử dụng chức năng Subdomain (Miền con) thì bạn có thể trỏ subdomain về IP của hosting hoặc nếu bạn đã trỏ tên miền chính về namserver của hosting thì không cần trỏ thêm bản ghi nào khác.

Ví dụ:

  • Bạn có domain namlee.net đã trỏ về hosting theo nameserver là ns1.codevn.net và ns2.codevn.net thì khi cần tạo subdomain là demo.namlee.net bạn chỉ cần truy cập vào hosting và vào mục Subdomain (Miền con) để tạo mà không cần trỏ thêm bản ghi nào khác.
  • Bạn có domain namlee.net đã trỏ về hosting theo IP thì khi cần tạo subdomain là demo.namlee.net bạn cần trỏ 1 bản ghi là demo.namlee.net về IP của hosting.

Mẹo: nếu bạn sử dụng nhiều subdomain trên cùng 1 hosting thì thay vì trỏ từng bản ghi dubdomain1, subdomain2, subdomain3 về IP của hosting đó, bạn có thể trỏ 1 bản ghi duy nhất là * trỏ về IP của hosting.

subdomain

0 0 vote
Article Rating

NamLee Blog - Chia sẻ là đam mê
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x