Bản phát hành bảo mật WordPress 4.8.3

is now available. This is a security release for all previous versions and we strongly encourage you to update your sites immediately.

versions 4.8.2 and earlier are affected by an issue where $wpdb->prepare() can create unexpected and unsafe queries leading to potential (SQLi). core is not directly vulnerable to this issue, but we’ve added hardening to prevent plugins and themes from accidentally causing a vulnerability. Reported by Anthony Ferrara.

This release includes a change in behaviour for the esc_sql() function. Most developers will not be affected by this change, you can read more details in the developer note.

Thank you to the reporter of this issue for practicing responsible disclosure.

Download WordPress 4.8.3 or venture over to Dashboard → Updates and simply click “Update Now.” Sites that support automatic background updates are already beginning to update to .

Tạm dịch:

WordPress 4.8.3 hiện đã có. Đây là bản phát hành cho tất cả các phiên bản trước và chúng tôi khuyến khích bạn cập nhật trang web của mình ngay lập tức.

Các phiên bản WordPress 4.8.2 trở về trước bị ảnh hưởng bởi vấn đề nơi $wpdb->prepare() có thể tạo các truy vấn không mong muốn và không an toàn dẫn tới việc (SQLi) tiềm năng. WordPress core không phải là trực tiếp dễ bị tổn thương cho vấn đề này, nhưng chúng tôi đã thêm cứng để ngăn chặn các plugin và các chủ đề từ vô tình gây ra một lỗ hổng. Báo cáo của Anthony Ferrara.

Bản phát hành này bao gồm thay đổi hành vi cho chức năng esc_sql(). Hầu hết các nhà phát triển sẽ không bị ảnh hưởng bởi thay đổi này, bạn có thể đọc thêm chi tiết trong chú thích nhà phát triển.

Cảm ơn người báo cáo của vấn đề này đã thực hiện tiết lộ có trách nhiệm.

Tải WordPress 4.8.3 hoặc liên kết trên Bảng điều khiển → Cập nhật và chỉ cần nhấp vào “Cập nhật ngay bây giờ” Các trang web hỗ trợ cập nhật nền tự động đã bắt đầu cập nhật lên WordPress 4.8.3.

5 1 vote
Article Rating

NamLee Blog - Chia sẻ là đam mê
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x