Webmaster

Hướng dẫn cài đặt Cockpit trên CentOS 7

Cockpit là một chương trình mã nguồn mở và miễn phí để quản lý máy chủ Linux. Nó rất nhẹ và có giao diện web đẹp, dễ sử dụng. Nó cho phép các quản trị viên hệ thống dễ dàng thực hiện các tác vụ như theo dõi hệ thống CPU,...

Các chỉ số trong Google Adsense

Google Adsense là gì? Google Adsense (GA) là mạng lưới quảng cáo được phát triển bởi Google, nói một cách đơn giản hơn thì Google Adsense là cầu nối giữa những người muốn đặt quảng cáo và người đặt quảng cáo. Google adse...

Hướng dẫn cài đặt Composer trên CentOS 7

Giới thiệu Composer là một công cụ quản lý sự phụ thuộc trong PHP. Nó cho phép bạn khai báo các thư viện mà dự án của bạn phụ thuộc vào và nó sẽ quản lý (cài đặt / cập nhật) chúng cho bạn. Yêu cầu CentOS 7 cURL PHP (bao ...