Chia sẻ trang 404 phong cách macOS cho WordPress

Trang 404 mặc định chắc là nhiều anh em cũng chán lắm rồi, muốn đổi mới nhưng chưa tìm được cái nào trông lạ mắt.

Nhân dịp NamLee Blog khoác lên mình chiếc áo mới thì mình chia sẻ cho anh em một trang 404 phong cách cho .

Demo cho anh em tham khảo.

 

Khi vào một link nào đó mà bị 404 sẽ hiển thị như vậy và cái đường link mà bạn truy cập bị 404 cũng sẽ chạy trong trang 404 luôn.

Lưu ý: backup lại file 404.php lại trước khi thực hiện để nếu bạn không thích có thể upload lại.

Việc làm khá đơn giảm đó là các bạn xóa toàn bộ nội dung file 404.php trong theme của bạn và thay bằng đoạn mã sau:

<?php get_header(); ?>
<style type="text/css">
	:root{
	 --width: 800px;
	 --height: 600px;
	}

	body{
	 background: rgba(218, 223, 225);
	 font-family: 'Lato', sans-serif;
	}

	.explorer{
	 width: var(--width);
	 height: var(--height);
	 background: #ffffff;
	 border-radius: 10px;
	 box-shadow: 0px 0px 25px rgba(0, 0, 0, .1);
	 position: relative;
	 overflow: hidden;

	 margin: 50px auto;
	}

	.explorer:before{
	 content: attr(data-url);
	 border-top: 30px solid #ebebeb;
	 border-right: 60px solid #ebebeb;
	 border-bottom: 15px solid #ebebeb;
	 border-left: 10px solid #ebebeb;
	 color: rgba(0, 0, 0, .7);
	 padding: 5px;
	 width: 100%;
	 border-radius: 10px 10px 0 0;
	 position: absolute;
	 box-sizing: border-box;
	}

	.explorer:after{
	 content: '';
	 width: 14px;
	 height: 14px;
	 border-radius: 50%;
	 background: rgba(239, 72, 54, 1);
	 box-shadow: 20px 0 0 0 rgba(249, 191, 59, 1), 40px 0 0 0 rgba(38, 194, 129);
	 top: 8px; left: 10px;
	 position: absolute;
	}

	.explorer span{
	 font-size: 3em;
	 text-align: center;
	 position: absolute;
	 top: 50%;
	 left: 50%;
	 transform: translate(-50%, -50%);
	 opacity: 0;
	 animation-fill-mode: forwards;
	}

	.explorer span:before{
	 content: '404';
	 font-size: 3em;
	 display: block;
	}

	@keyframes loading {
	 from{ box-shadow: calc(-1 * var(--width)) 3px 1px -1px rgba(89, 171, 227, .5); }
	 to{ box-shadow: 0 3px 1px -1px rgba(89, 171, 227, .7); }
	}

	@keyframes error {
	 from{ opacity: 0; }
	 to{ opacity: 1; }
	}
</style>
<?php global $wp; $current_url = home_url(add_query_arg(array(),$wp->request)); ?>
<section class="container">
	<div class="explorer" data-url="<?php echo $current_url; ?>">
   <span></span>
  </div>
</section>
<script type="text/javascript">
const explorer = document.querySelector(".explorer");
let i = 0, data = "", url = explorer.getAttribute("data-url");

let typing = setInterval(() => {
 if(i == url.length){
  clearInterval(typing);
  document.styleSheets[0].insertRule('.explorer:before{ animation: loading 1s .5s; }', 0);
  document.styleSheets[0].insertRule('.explorer span{ animation: error 2s 1.5s; }', 0);
 }else{
  data += url[i];
  explorer.setAttribute("data-url", data);
  i++;
 }
}, 100);
</script>
<?php get_footer(); ?>

Bây giờ bạn gõ 1 link 404 và kiểm tra xem nào 🙂

0 0 vote
Article Rating

NamLee Blog - Chia sẻ là đam mê
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x