- Advertisement -

Script xóa log database mssql

Bạn đang gặp rắc rối vì log database quá lớn, chiếm nhiều lượng, NamLee.Net xin gửi các bạn script xóa log database mssql Các bạn copy mãu bên dưới và sửa đổi lại cho phụ hợp với database của mình, sau đó vào Sql Server management…
Read More...