Hướng dẫn cài đặt extension exif cho VPS sử dụng Directadmin

Khi bạn cập nhật WordPress lên phiên bản 5.2 sẽ có phần Site Health trong mục Tools để kiểm tra tình trạng server cũng như website của bạn đã đạt chuẩn hay chưa (Site Health chỉ dùng để tham khảo, không cần thiết phải làm theo hoàn toàn). Nếu bạn mới cài đặt  thì bài này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt  cho VPS sử dụng .

Bước 1: Đăng nhập SSH
Bước 2: Tìm tệp cấu hình PHP mà hệ thống của bạn đang sử dụng bằng cách chạy lệnh sau:

cd /usr/local//custombuild
./build used_configs | grep configure.php

Kết quả trả về sẽ có dạng

PHP (default) configuration file: /usr/local/directadmin/custombuild/configure/ap2/configure.php73

Hoặc

PHP (default) configuration file: /usr/local/directadmin/custombuild/configure/fpm/configure.php73

Ở đây là mình đang dùng PHP 7.3 nên file sẽ là configure.php73, nếu bạn đang dùng phiên bản PHP khác sẽ có tên tương đương với phiên bản PHP bạn đang sử dụng ví dụ như configure.php56configure.php72

Bước 3: Tạo file configure tùy chỉnh

Chú ý ở bước 2 sẽ có đường dẫn khác nhau đó chính là ap2 hoặc fpm

3.1: Nếu là /usr/local/directadmin/custombuild/configure/fpm/configure.php73 thì chạy lệnh sau

cd /usr/local/directadmin/custombuild
mkdir -p custom/fpm
cp -fp configure/fpm/configure.php73 custom/fpm/configure.php73

Các bạn nhớ thay chỗ configure.php73 cho đúng với phiên bản PHP mà bạn đang sử dụng.

3.2: Nếu là /usr/local/directadmin/custombuild/configure/ap2/configure.php73 thì chạy lệnh sau

cd /usr/local/directadmin/custombuild
mkdir -p custom/ap2
cp -fp configure/ap2/configure.php73 custom/ap2/configure.php73

Các bạn nhớ thay chỗ configure.php73 cho đúng với phiên bản PHP mà bạn đang sử dụng.

Bước 4: Sửa file configure.php73

vi /usr/local/directadmin/custombuild/custom/fpm/configure.php73

Nhớ thay chỗ configure.php73 cho đúng với phiên bản PHP mà bạn đang sử dụng.

Thêm dấu \ vào sau

--enable-intl

đồng thời thêm

--enable-exif

vào cuối cùng ta sẽ được kết quả như hình sau:

Lưu lại file đã chỉnh sửa.

Bước 5: Biên dịch lại PHP

./build php n

 

Bước 6: Kiểm tra kết quả bằng lệnh

php -m | grep exif

Kết quả trả về như sau là đã xong.

Chúc các bạn thành công.

0 0 vote
Article Rating

NamLee Blog - Chia sẻ là đam mê
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x