Hướng dẫn cài đặt Let’s Encrypt trên VPS sử dụng Directadmin

Category: Webmaster 12 0

Chào các bạn,
Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt Let’s Encrypt trên sử dụng .

Để cài đặt Let’s Encrypt trên sử dụng thì yêu cầu phiên bản của bạn phải là 1.50.1 hoặc cao hơn, sau đó bạn cần thực hiện các bước sau:

 
Bước 1: Bật SNI (nếu đã bật bạn có thể bỏ qua bước này và thực hiện bước 2)
Đăng nhập vào VPS bằng SSH và sử dụng lệnh sau:

echo "enable__sni=1" >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

Bước 2: Bật Let’s Encrypt

echo "letsencrypt=1" >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

Lưu file và tiến hành khởi động lại dịch vụ Directadmin

/etc/init.d/directadmin restart

Bước 3: Update web-server configs trên DirectAdmin

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build rewrite_confs
./build update
./build letsencrypt

Sau khi cài đặt Let’s Encrypt lên hệ thống có sẵn DirectAdmin hoàn tất, bạn có thể truy cập vào User Level -> Certificates để tiếp tục cài đặt cho domain với Let’s Encrypt trên DirectAdmin.

Rate this post

Related Articles

avatar
  Subscribe  
Notify of